Migrantų priėmimu ir apgyvendinimu rūpinsis speciali agentūra

specialiVyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos pateiktam įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo projektui, kuriuo siekiama pertvarkyti migrantų priėmimo ir apgyvenimo sistemą. 

Pabėgėlių priėmimo centro pagrindu įkurta agentūra bus pagrindinė už migrantų priėmimą atsakinga įstaiga, kuri užtikrins socialinių, apgyvendinimo ir kitų būtiniausių paslaugų jiems teikimą. Šios įstaigos, taip pat užsieniečių laikinojo apgyvendinimo vietų veiklą koordinuos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

„Neteisėtos migracijos krizė atskleidė būtinybę turėti aiškesnę migrantų apgyvendinimo tvarką ir tiksliai apibrėžtas institucijų atsakomybes. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pagrindinė pareiga – ginti ir saugoti mūsų šalies ir Europos Sąjungos išorės sienas, o ne rūpintis migrantų priėmimu ir buitimi. Džiaugiuosi, kad šie svarbūs pokyčiai – finišo tiesiojoje“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Anot ministrės A. Bilotaitės, konsolidavus migrantų priėmimo funkcijas vienoje institucijoje, bus galima daug efektyviau ir tiksliau nukreipti visus būtinus finansinius, žmogiškuosius bei infrastruktūros išteklius, kokybiškiau įvertinti ir atliepti į mūsų šalį atvykstančių migrantų poreikius. Nauja institucija veiks lanksčiai ir prisitaikys prie didėsiančių  ar mažėsiančių migrantų srautų.

Agentūrai būtų perduota dalis šiuo metu VSAT vykdomų funkcijų – migrantų pervežimas į apgyvendinimo vietą, apgyvendinimas, aprūpinimas, sveikatos patikra ir priežiūra, teisinių ir vertimo paslaugų teikimo organizavimas.

Kartu keičiamas ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, nustatant, kad valstybės garantuojamą teisinę pagalbą užsieniečiams organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija arba jos įgaliota institucija, o ne Migracijos departamentas, kurio priimti sprendimai skundžiami, kaip buvo iki šiol. 

Įstatymo pakeitimais tikslinamos ir nuostatos dėl užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ir užsieniečio maksimalaus sulaikymo termino skaičiavimo. Taip pat užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, sudaroma galimybė imtis savarankiško užimtumo veiklos.

Šiuo metu Valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniuose yra apgyvendinta 110 migrantų, prieglobsčio centruose – 46.

Nauja institucija, atsakinga už migrantų priėmimą, savo veiklą turėtų pradėti 2024 m. liepos 1d. 

VRM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode